CrazyDomain免费Asia域名战绩:9助攻3击杀

Asia域名今天某澳大利亚域名商CrazyDomains举行两周年免费赠送活动,刚开始看到CrazyDomains我还以为某个国人搞得玩笑,不过后来相信,这不是一场玩笑。

asia域名是亚洲的洲际域名,一般而言日本人用这个的比较多。这次免费活动从9月7开始,今日的北京时间18:00结束。在此之间,我共提交注册申请8次,分别为

AsiaAV.asia  XiTu.asia  KuaiJi.asia  BackTrack.asia  710000.asia  JavaSE.asia  FreshMan.asia  LaoDa.asia  LiZhi.asia

其中截止19:10分,域名在我名下的有AsiaAV.asia  XiTu.asia Kuaiji.asia 属于另外的注册人的域名为 BackTrack.asia 为受理的域名为 710000.asia JavaSE.asia FreshMan.asia LaoDa.asia LiZhi.asia